INFORMACJE OGÓLNE

Poniższy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym ''appaSTUDIO''.

Dokonanie zakupu jest równoznaczne ze znajomością oraz akceptacją poniższych zasad przedstawionych w Regulaminie.

1. Klient – Kupujący/Zamawiający, osoba korzystająca z oferty Sklepu Internetowego ''appaSTUDIO''.

2. Sprzedawca – Sprzedający, firma appaSTUDIO Autorska pracownia poligrafii i architektury, NIP: 9820289837, REGON: 473073366, ul. Słoneczna 10A, 05-070 Sulejówek, będąca właścicielem Sklepu Internetowego ''appaSTUDIO''. Adres poczty elektronicznej: appastudio@appastudio.pl.

Przyjmowanie zamówień: Poniedziałek, Wtorek, Środę, Czwartek, Piątek, w godzinach: 9.00-18.00.

Realizacja zamówień złożonych po godzinie 18.00, Sprzedający rozpoczyna w dniu następnym, w kolejności wpływających zamówień. Weekendy oraz Święta są dniami wolnymi – nie są dniami roboczymi. Realizacja zamówień złożonych w weekend lub święta, Sprzedający rozpoczyna w dniu roboczym następującym po dniu wolnym w kolejności wpływania zamówień. Jeśli Święto przypada w dzień roboczy – staje się on dniem wolnym od pracy i nie jest dniem roboczym.

3. Sklep realizuje zamówienia krajowe.

4. Sklep realizuje zamówienia zagraniczne, jednak wiąże się to z innym kosztem wysyłki i może się wiązać z wydłużeniem realizacji zamówienia o czym Sprzedający będzie informował na bieżąco Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej pod wskazanym adresem e-mail.

5. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez Sklep Internetowy firmy appaSTUDIO w obrębie serwisu www.appastudio.pl reguluje poniższy dokument, zwany "Regulaminem". Wszelkie zmiany w Regulaminie będą dokonywane poprzez zamieszczenie ich w witrynie internetowej pod adresem www.appastudio.pl. Data ich zamieszczenia jest terminem ich obowiązywania, o ile nie zostanie ustalona inna data aktywacji zmian. W przypadku zamówień potwierdzonych, (czyli będących w toku realizacji) zmiany zapisów w Regulaminie bez osobnych zastrzeżeń nie będą ich dotyczyć. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany zarówno oferty produktów, jak i niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny.

6. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień tego Regulaminu.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ''appaSTUDIO''

I. PROCEDURY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zaproszenia ślubne, komunijne i okolicznościowe, winietki, menu w opcji: bez zadruku/z zadrukiem.

1.1. Aby złożyć zamówienie, należy kliknąć wybrany produkt w galerii i wypełnić formularz, stosowny do zamówienia /opcja bez zadruku; opcja z zadrukiem/. W formularzu zamówieniowym przewidzieliśmy miejsce na wszystkie podstawowe informacje potrzebne do realizacji zamówienia. Oczywiście aby zamówienie zostało do nas wysłane należy na końcu procesu zamówienia wcisnąć pole "WYŚLIJ ZAMÓWIENIE".

1.2. Po tym następuje potwierdzenie zamówienia. Program automatycznie wyśle do Klienta e-mail zwrotny z potwierdzeniem zamówienia i szczegółami zamówienia. Od tego momentu w ciągu 24 godzin Sprzedający skontaktuje się z Klientem drogą e-mail w celu weryfikacji danych i ponownego potwierdzenia zamówienia. Jeśli informacje przesłane przez Zamawiającego pozwolą na wykonanie wstępnego składu treści, z potwierdzeniem zamówienia Klient otrzyma "wizualizację" wybranego produktu z proponowanym rozkładem tekstu /w załączniku e-maila Klient otrzymuje plik w formacie pdf, jpg/.

Zamówień niepotwierdzonych nie realizujemy i zostają one automatycznie skasowane. Przed anulowaniem zamówienia, Sprzedający podejmuję próbę kontaktu z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie na wskazany w formularzu adres e-mail lub telefon kontaktowy.

W przypadku kłopotów technicznych z przesłaniem formularza, Sprzedający przyjmuje zamówienia wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: appastudio@appastudio.pl

1.3. Wszystkie ceny produktów i koszty usług są wyszczególnione w galeriach oraz w Cenniku i wyrażone w są w złotych polskich. Ceny usług nie wyszczególnione w galeriach produktów oraz w Cenniku prześlemy e-mail do Zamawiającego indywidualnie z korektą wyceny zamówienia /w tym wypadku prosimy wpisać w polu uwag interesującą Państwa usługę/

1.4. W ciągu 24 godzin od potwierdzenia zamówienia i otrzymania informacji potrzebnych do realizacji zamówienia Klient otrzyma "wizualizację" produktu z propozycją rozkładu treści.

1.5. TERMIN WYSŁANIA POTWIERDZENIA Z PRZYKŁADOWĄ WIZUALIZACJA MOŻE ULEC WYDŁUŻENIU W PRZYPADKU, WYSŁANIA ZAMÓWIENIA W SOBOTY, NIEDZIELĘ I DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY, PRZERW TECHNICZNYCH NIEZALEŻNYCH OD SPRZEDAJĄCEGO ORAZ OKRESIE PLANOWANYCH PRZERW TECHNICZNYCH, O KTÓRYCH BĘDZIEMY INFORMOWAĆ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ.

1.6. Po wysłaniu "wizualizacji" , Sprzedający czeka na ewentualne zmiany, korekty lub ostateczną akceptację ze strony Klienta. Po akceptacji do druku Klient ponosi odpowiedzialność za błędy w treści, dlatego Zamawiający na wprowadzanie zmian i akceptację przesłanych wizualizacji ma tyle czasu, ile potrzebuje na świadome podjęcie decyzji, o skierowaniu zamówienia do druku.

1.7. Po uzyskaniu akceptacji w ciągu następnych 3 - 7 dni roboczych wykonujemy zlecenie i gotowe produkt wysyłany jest do Zamawiającego pod wskazany w zamówieniu adres i we wskazany sposób (Poczta Polska lub firma kurierska). Warunkiem koniecznym rozpoczęcia wykonywania zamówienia jest dokonanie wpłaty i zaksięgowania jej na koncie Sprzedającego (wyjątek stanowią zamówienia dla Instytucji Publicznych). W okresach przedświątecznych i świątecznych (listopad-grudzień, marzec-kwiecień-maj) czas realizacji zamówienia może uleć wydłużeniu z przyczyn od nas niezależnych.

Dzień zaksięgowania wpłaty i akceptacji projektu do druku, jest dniem "zerowym'', od którego rozpoczyna się termin realizacji zamówienia.

1.8. Po nadaniu przesyłki przez firmę appaSTUDIO pozostaje ona w rękach firmy przewozowej. Firma appaSTUDIO nie ma wpływu na funkcjonowanie firm przewozowych, jak i na termin dostarczenia przesyłek. Od momentu nadania do momentu dostarczenia przesyłki adresatowi obowiązują zasady i regulaminy przyjęte w danej firmie przewozowej. Poczta Polska dostarcza paczkę zazwyczaj w terminie 2-7 dni roboczych zaś firma kurierska 1-3 dni roboczych (sobota nie jest uznawana za dzień roboczy).

1.9. Za pośrednictwem Poczty Polskiej firma ''appaSTUDIO” wysyła jedynie przesyłki priorytetowe, nie wysyła zaś przesyłek ekonomicznych (ze względu na nie dający się określić czas doręczenia).


1.10. Nie realizujemy zamówień zagranicznych i nie wysyłamy paczek po za granice Polski.

2. Karty Świąteczne bożonarodzeniowe, wielkanocne i noworoczne oraz karty okolicznościowe w opcji bez zadruku/z zadrukiem.

2.1. Aby złożyć zamówienie, należy kliknąć wybrane produkt w galerii i wypełnić formularz, stosowny do zamówienia /opcja bez zadruku; opcja z zadrukiem/. W formularzu zamówieniowym przewidzieliśmy miejsce na wszystkie podstawowe informacje potrzebne do realizacji zamówienia. Oczywiście aby zamówienie zostało do nas wysłane należy na końcu procesu zamówienia wcisnąć pole "WYŚLIJ ZAMÓWIENIE".

2.2. Po tym następuje potwierdzenie zamówienia. Program automatycznie wyśle do Klienta e-mail zwrotny z potwierdzeniem zamówienia i szczegółami zamówienia. Od tego momentu, w ciągu 1-2 dni roboczych Sprzedający skontaktuje się z Zamawiającym drogą e-mail w celu potwierdzenia zamówienia. Jeśli informacje przesłane przez Klienta pozwolą na wykonanie wstępnego składu treści, z potwierdzeniem zamówienia, Klient otrzymuje "wizualizację" wybranego produktu z proponowanym rozkładem tekstu /w załączniku e-maila klient otrzymuje plik w formacie pdf, jpg/.

Zamówień niepotwierdzonych nie realizujemy i zostają one automatycznie skasowane. Przed anulowaniem zamówienia, Sprzedający podejmuję próbę kontaktu z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie na wskazany w formularzu adres e-mail lub telefon kontaktowy.

W przypadku kłopotów technicznych z przesłaniem formularza, Sprzedający przyjmuje zamówienia wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: appastudio@appastudio.pl.

2.3. Wszystkie ceny produktów i koszty usług są wyszczególnione w galeriach oraz w Cenniku, wszystkie podane są w kwotach netto czyli nie zawierają podatku VAT (23%) i wyrażone w są w złotych polskich. Ceny usług nie wyszczególnione w galeriach produktów oraz w Cenniku prześlemy e-mail do Zamawiającego indywidualnie z korektą wyceny zamówienia /w tym wypadku prosimy wpisać w polu uwag interesującą Państwa usługę/.

2.4. W ciągu 1-2 od potwierdzenia zamówienia i otrzymania informacji potrzebnych do realizacji zamówienia Klient otrzyma "wizualizację" produktu z propozycją rozkładu treści.

2.5. TERMIN WYSŁANIA POTWIERDZENIA Z PRZYKŁADOWĄ WIZUALIZACJA MOŻE ULEC WYDŁUŻENIU W PRZYPADKU, WYSŁANIA ZAMÓWIENIA W SOBOTY, NIEDZIELĘ I DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY, PRZERW TECHNICZNYCH NIEZALEŻNYCH OD SPRZEDAJĄCEGO ORAZ OKRESIE PLANOWANYCH PRZERW TECHNICZNYCH, O KTÓRYCH BĘDZIEMY INFORMOWAĆ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ.

2.6. Po wysłaniu "wizualizacji", Sprzedający czeka na ewentualne zmiany, korekty lub ostateczną akceptację ze strony Klienta. Po akceptacji do druku Klient ponosi odpowiedzialność za błędy w treści, dlatego Zamawiający na wprowadzanie zmian i akceptację przesłanych "wizualizacji" ma tyle czasu, ile potrzebuje na świadome podjęcie decyzji, o skierowaniu zamówienia do druku. Sprzedający informuje jednocześnie, iż opóźnianie podjęcia decyzji, z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, a powstałych z winy Klienta, ma wpływ na termin rozpoczęcia realizacji zamówienia, które odbywa się zgodnie z kolejnością napływających akceptacji.

2.7. Zamówienie kart z nadrukiem wykonujemy w ciągu 7-10 dni roboczych od momentu akceptacji przez Klienta składu treści. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia wykonywania zamówienia jest dokonanie wpłaty i zaksięgowania jej na koncie Sprzedającego. (wyjątek stanowią zamówienia dla Instytucji Publicznych)

Dzień zaksięgowania wpłaty i akceptacji projektu do druku, jest dniem "zerowym'', od którego rozpoczyna się termin realizacji zamówienia.

2.8. Zamówienie kart z dodatkowymi tłoczeniami i złoceniami wykonujemy w ciągu 14 dni roboczych od momentu akceptacji przez Klienta składu treści. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia wykonywania zamówienia jest dokonanie wpłaty wartości zamówienia i zaksięgowania jej na koncie Sprzedającego. (wyjątek stanowią zamówienia dla Instytucji Publicznych)

Dzień zaksięgowania wpłaty i akceptacji projektu do druku, jest dniem "zerowym", od którego rozpoczyna się termin realizacji zamówienia.

2.9. Karty bez nadruku wysyłamy w ciągu 3-6 dni roboczych. Warunkiem koniecznym skierowania zamówienia do realizacji jest dokonanie wpłaty wartości zamówienia i zaksięgowania jej na koncie Sprzedającego.

2.10. Karty wysyłane są do Zamawiającego pod wskazany w zamówieniu adres i we wskazany sposób (Poczta Polska lub firma kurierska).

2.11. Po nadaniu przesyłki przez firmę appaSTUDIO pozostaje ona w rękach firmy przewozowej. Firma appaSTUDIO nie ma wpływu na funkcjonowanie firm przewozowych, jak i na termin dostarczenia przesyłek. Od momentu nadania do momentu dostarczenia przesyłki adresatowi obowiązują zasady i regulaminy przyjęte w danej firmie przewozowej. Poczta dostarcza paczkę zazwyczaj w terminie 2 - 7 dni roboczych zaś firma kurierska 1 - 3 dni roboczych (sobota nie jest uznawana za dzień roboczy).

2.12. Za pośrednictwem Poczty Polskiej, firma appaSTUDIO wysyła jedynie przesyłki priorytetowe, nie wysyła zaś przesyłek ekonomicznych (ze względu na nie dający się określić czas doręczenia).

UWAGA. W PRZYPADKU SEZONOWYCH KOLEKCJI KART ŚWIĄTECZNYCH (WIELKANOCNYCH, BOŻONARODZENIOWYCH I NOWOROCZNYCH), ZE WZGLĘDU NA ICH CYKL PRODUKCYJNY ZAMÓWIENIA REALIZOWANE SĄ W KOLEJNOŚCI WPŁYWANIA AŻ DO WYCZERPANIA NAKŁADÓW.

II. CENY I PŁATNOŚCI

1. Ceny produktów i koszty usług są wyszczególnione w galeriach oraz w Cenniku, podane są w kwotach brutto czyli zawierają podatek VAT (23%) lub kwotach netto czyli nie zawierają podatku VAT (23%)  i wyrażone w są w złotych polskich. Koszt zamówienia produktów zawierający niestandardowe usługi nie wyszczególnione w Cenniku przedstawiamy indywidualnie i przesyłamy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod wskazany przez Zamawiającego adres a-mail.

2. Przy zleceniach indywidualnych i niestandardowych warunki realizacji ustalane są indywidualnie. Firma appaSTUDIO zastrzega sobie prawo pobierania zadatków. Wysokość zadatków za niestandardowe usługi, będzie każdorazowo ustalana z Kupującym.

3. W przypadku podjęcia stałej współpracy wszystkie warunki ustalane są indywidualnie.

4. Należność regulowana jest w sposób wybrany w formularzu zamówienia.Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest wpłata  wartości zamówienia na nr. konta:

40 1240 2148 1111 0010 9005 1516

APPA STUDIO AUTORSKA PRACOWNIA POLIGRAFII I ARCHITEKTURY
kod BIC (swift): PKO PPLPW
(iban) PL40 1240 2148 1111 0010 9005 1516
ul. SŁONECZNA 10A
05-070 SULEJÓWEK

nr rachunku do przelewu w walucie EUR
57 1240 2148 1978 0010 9028 5474

w tytule przelewu należy podać nr zamówienia lub dane Klienta na które zostało złożone zamówienie

Nr konta przesłany jest również w e-mailu zwrotnym wysłanym na adres poczty internetowej, wskazanej przez Kupującego.

5. W przypadku płatności w opcji: przelew, realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu zaksięgowania wpłaty na konto firmy appaSTUDIO, a przesłanie gotowego produktu /Pocztą Polską lub firmą kurierską/ po zaksięgowaniu na koncie firmy appaSTUDIO kwoty wartości zamówienia. Dopuszczamy indywidualnie możliwość rozpoczęcia realizacji zamówienia i wysyłki gotowego produktu po przesłaniu w formie elektronicznej potwierdzenia przelewu /np. zeskanowane potwierdzenie w formacie .pdf, .jpg, .tiff/

6. W przypadku płatności w opcji: pobranie, realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu zaksięgowania na koncie firmy appaSTUDIO, 30% wartości zamówienia, a przesłanie gotowego produktu /Pocztą Polską lub firmą kurierską/ następuje automatycznie po ukończeniu pracy nad zamówieniem. Dopuszczamy indywidualnie możliwość rozpoczęcia realizacji zamówienia po przesłaniu w formie elektronicznej potwierdzenia przelewu /np. zeskanowane potwierdzenie w formacie .pdf, .jpg, .tiff/

7. Firma appaSTUDIO w momencie sprzedaży produktu wystawia paragon, lub na życzenie Klienta fakturę VAT. W przypadku wyrażenia chęci otrzymania faktury VAT, Sprzedający prosi o wpisanie tej informacji w formularzu zamówieniowym w polu ''Dodatkowe informacje'' wraz z danymi do faktury.

8. W przypadku odmowy odebrania przesyłki Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej, zgodnie z cennikiem firmy przewozowej. Odmowa odbioru przesyłki nie jest jednoznaczna z anulowaniem zmówienia i zwrotem jego kosztów Kupującemu. Odmowa przyjęcia przesyłki musi być podyktowana szczególnymi sytuacjami i musi być potwierdzona za pośrednictwem poczty elektronicznej pod wskazany adres e-mail: appastudio@appastudio.pl, z opisem zaistniałej sytuacji.

9. W przypadku przesyłek zagranicznych, opłata za towar musi być wpłacona w Polsce (w złotówkach/PLN) lub w EUR na rachunek walutowy, przed wysłaniem zamówienia. Koszt paczek zagranicznych - patrz strona internetowa Poczty Polskiej.

III. ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy firmy appaSTUDIO oferuje produkty gotowe i wykonane na zamówienie Kupującego, które stanowią usługę wykonaną w pełni za wyraźną zgodą i pełną aprobatą Zamawiającego. Przed dokonaniem zamówienia na produkty oferowane w Sklepie Internetowym ''appaSTUDIO'', istnieje możliwość, złożenia zamówienia na ''próbkę produktu'', w celu weryfikacji jakości zamawianego towaru. ''Próbka produktu'' jest to pełnowartościowy produkt, na podstawie którego można ocenić gramaturę papieru poszczególnych elementów, kolorystykę papieru, jakość wykonania np. nadruków, wycięć laserowych, złoceń, srebrzeń, tłoczeń, itp. Zamawiając ''próbkę produktu'', Kupujący otrzymuje produkt bez nadruku lub z przykładowym nadrukiem reklamowym. Zamówienie próbki odbywa się za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: appastudio@appastudio.pl. Koszt ''próbki produktu'' ustalany jest indywidualnie.

2. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych teleadresowych przez Klienta i potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego. Zamówienia złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub drogą e-mailową będą potwierdzane przez Sprzedawcę e-mailowo. Zamówienia, których nie da się potwierdzić w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane.

3. Formularz nie jest zawarciem umowy ze Sprzedającym. Jest jedynie zbiorem danych potrzebnych do wykonania wizualizacji i składu tekstu. Formularz zamówienia należy wypełnić poprawnie. Nieprawidłowe wypełnienie obciąża Klienta. W takim przypadku Sprzedawca może nie wykonać zamówienia, a tym samym nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na wykonanie jego usług i sprzedaży produktów.

4. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

5. O zmianach statusu zamówienia Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w "formularzu zamówienia".

6. Sprzedawca realizuje zamówienie zgodnie z wybranymi przez Klienta opcjami.

7. Sprzedawca nie realizuje zamówień, w których dane teleadresowe Klienta wskazują na adres tymczasowy, a także zamówień zawierających zamiast adresu numer skrytki pocztowej.

8. Zamówienia (na usługi druku, na zaproszenia, karty świąteczne, karty okolicznościowe z nadrukiem, oraz na inne produkty) przyjmowane są 24 godziny na dobę przez cały rok i realizowane według kolejności napływania. Soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi i nie są uwzględniane w obliczeniach długości realizacji zamówienia. O wszystkich planowanych przerwach w pracy, Sprzedający informuje na stronie internetowej. Niezależne od Sprzedawcy przerwy w pracy, (spowodowane brakiem prądu, awarią sieci internetowych itp.) automatycznie wydłużają czas realizacji zleceń. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.

9. Jeżeli w danym momencie z przyczyn nie zależnych, Sprzedający nie ma możliwości zrealizowania zamówienia, bezzwłocznie skontaktuje się z Zamawiającym, informując go o zaistniałej sytuacji i pomoże podjąć decyzję o sposobie realizacji zamówienia (zmiana zamówienia, realizacja części zamówienia, wydłużenie czasu realizacji zamówienia, anulowanie całego zamówienia). W przypadku kiedy zamówienie zostanie zmienione/lub nastąpi realizacja części zamówienia, niezwłocznie zostanie przedstawiona korekta wartości zamówienia i jeśli nastąpiła wpłata zaliczki na konto Sprzedającego zostanie ona niezwłocznie rozliczona i zadysponowana zgodnie z życzeniem Zamawiającego.

Jeżeli w danym momencie z przyczyn nie zależnych, Sprzedający nie ma możliwości zrealizowania zamówienia w wyniku czego Klient zdecyduje się anulować zamówienie, a dokonał wpłaty zaliczki na konto Sprzedającego, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania wpłaconej kwoty Zamawiającemu. Szczegóły zwrotu wpłaconej kwoty ustalone zostaną drogą elektroniczną.

Uwaga. Powyższe postanowienia Roz. III, pkt. 8, pkt. 9 Regulaminu Sklepu Internetowego ''appaSTUDIO'' przestają obowiązywać z chwilą zaakceptowania przez Zamawiającego warunków zamówienia.

10. W przypadku sezonowych kolekcji kart świątecznych (Wielkanocnych, Bożonarodzeniowych i Noworocznych), ze względu na ich cykl produkcyjny zamówienia realizowane są według kolejności wpływania do Sprzedającego zamówień, aż do wyczerpania nakładów.

11. Zamówienia potwierdzonego i zaakceptowanego do druku nie można anulować.

12. Złożenie przez Kupującego zamówienia potwierdzonego i zaakceptowanego do druku, jest równoznaczne z zobowiązaniem się do uregulowania należności za to zamówienie.

IV. REKLAMACJE

1. Towary sprzedawane w Sklepie Internetowym ''appaSTUDIO'' wykonywane są na indywidualne zamówienie Kupującego, dlatego nie ma możliwości odsprzedaży towaru osobą trzecim. Produkty stanową więc usługę wykonaną w pełni za wyraźną zgodą Kupującego i nie podlegają zwrotowi z przyczyn nie wynikających z winy Sprzedającego.

Uwaga: Przed dokonaniem zamówienia na produkty oferowane w Sklepie Internetowym ''appaSTUDIO'', istnieje możliwość, złożenia zamówienia na ''próbkę produktu'', w celu weryfikacji jakości zamawianego towaru. ''Próbka produktu'' jest to pełnowartościowy produkt, na podstawie którego można ocenić gramaturę papieru poszczególnych elementów, kolorystykę papieru, jakość wykonania np. nadruków, wycięć laserowych, złoceń, srebrzeń, tłoczeń, itp. Zamawiając ''próbkę produktu'', Kupujący otrzymuje produkt bez nadruku lub z przykładowym nadrukiem reklamowym. Zamówienie próbki odbywa się za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: appastudio@appastudio.pl. Koszt ''próbki produktu'' ustalany jest indywidualnie.

2. Reklamacje przyjmowane są w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki z zamówieniem.

3. Reklamację należy przesłać do Sprzedającego na adres e-mail: appastudio@appastudio.pl lub w formie pisemnej na adres: appaSTUDIO, ul. Słoneczna 10A, 05-070 Sulejówek, podając dane osobowe, kontaktowe oraz powód reklamacji towaru.

4. Przesyłki wysyłane przez Kupującego w opcji ''za pobraniem'', w ramach reklamacji lub zwrotu towaru, nie będą odbierane przez Sprzedającego.

5. Reklamacji  nie podlegają:

a) Zaproszenia, zawiadomienia, itp. wydrukowane z błędami, brakami w treści, jeśli przesłany projekt został zaakceptowany przez Kupującego.

b) Wielkość zaproszeń i gramatura papieru (podana w opisie produktu, na której Kupujący dokonuje zakupu).
c)
Błędy w liście gości i personalizacji zaproszeń/zawiadomień, itp., która została przez Kupującego przesłana (nie weryfikujemy jej poprawności).

d)
Wielkości wstążek, kokard, itp. - wykonywane są ręcznie, przez co ich wymiary mogą różnić się od siebie nieznacznie.

e)
Odcienie kolorów wstążek, papierów oraz nasycenie kolorów druku, odbiegające nieznaczne od wzorca kolorystycznego, wynikające z indywidualnych ustawień monitora i drukarki Kupującego.

f)
Wymiary produktów, które mogą się nieznacznie od siebie różnić.

g)
Wielkość i czytelność czcionki, która została zaakceptowana.

h)
Uszkodzenia towaru powstałe w transporcie, a nie potwierdzone protokołem spisanym w obecności pracownika firmy przewozowej.

6. Opis procedury reklamacyjnej:

a) Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy, pod adresem e-mail: appastudio@appastudio.pl,  lub w formie pisemnej na adres: appaSTUDIO, ul. Słoneczna 10A, 05-070 Sulejówek.

b) Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

  - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

  - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

  - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

c) Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

d)
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

e)
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail.

7. W przypadku stwierdzenia wad nadruku na produktach oferowanych przez Sprzedającego, prosimy o bezzwłoczne powiadomienie nas o zaistniałej sytuacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwe produkty zostaną nieodpłatnie wydrukowane ponownie i nieodpłatnie wysłane do Klienta, w terminie najszybszym w jakim możliwie jest przygotowanie produktu zgodnego z Umową.

8. W przypadku otrzymania przesyłki uszkodzonej Klient powinien sporządzić stosowny protokół i uzyskać podpis pracownika firmy przewozowej - osoby dostarczającej lub wydającej przesyłkę. Brak protokołu znacznie utrudnia Klientowi, złożenie reklamacji i dochodzenie roszczeń z tego tytułu w stosunku do firmy przewozowej.

9. Firma appaSTUDIO nie jest zobowiązana do oceny poprawności przekazanych do druku tekstów i materiałów oraz wyszukiwania w nich ewentualnych błędów.

10. Firma appaSTUDIO nie przyjmuje do druku prac, których reprodukcja jest ograniczona lub niezgodna z polskim prawem. Całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac lub materiałów, w tym za wszelkie naruszenia praw osób trzecich ponosi Zamawiający.

11. Firma appaSTUDIO nie ponosi odpowiedzialności za treść zawartą w plikach przesłanych przez klienta.

12. W przypadku ''wydruku'' - reklamacji nie podlegają nieznaczne odchylenia od wzorca kolorystycznego, chyba, że do zlecenia dołączony był wydruk próbny wykonany wcześniej w siedzibie firmy appaSTUDIO. Sposób wykonania i zakres wzorca kolorystycznego ustalany jest indywidualnie z Zamawiającym.

13. W przypadku druku offsetowego reklamacji nie podlegają odchylenia od wzorca kolorystycznego.

V. PRAWO KUPUJĄCEGO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

2. Aby odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego ''appaSTUDIO'', należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: appastudio@appastudio.pl, lub adres: appastudio, ul. Słoneczna 10A, 05-070 Sulejówek

3. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery zamówienia [numery].

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data].
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego].

Adres e-mail: [adres e-mail kupującego z którego kontaktował się ze Sprzedającym].

Adres: [adres kupującego].

Data: [data odstąpienia od umowy].

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej].

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania produktu.

VI. BRAK MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KUPUJĄCEGO

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Sklepu Internetowego ''appaSTUDIO'' nie przysługuje Kupującemu (Konsumentowi) w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c)
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VII. POZOSTAŁE

1. Regulamin Sklepu Internetowego ''appaSTUDIO'', jest dostępny w zakładce: Regulamin. Kupujący ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

2. Sprzedający dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Kupujących poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu Sklepu Internetowego w zakładce: Regulamin.

3. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Kupujących, którzy zawarli umowę ze Sprzedającym przed dniem wejścia w życie zmian.

4. Kupujący, będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Mińsku Mazowieckim . Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Kupujący w Sklepie Internetowym ''appaSTUDIO'', którego właścicielem jest firma appaSTUDIO, wypełniając formularz zamówienia potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji zamówienia przez firmę appaSTUDIO  zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883).

3. Dane osobowe kupujących nie są udostępniane osobą trzecim ani wykorzystywane w inny sposób.

4. Zgodnie z postanowieniami ww. Ustawy, Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania tych danych.

5. Wszystkie projekty prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego ''appaSTUDIO'', firmy appaSTUDIO, podlegają prawu autorskiemu i nie mogą być kopiowane i wykorzystywane w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody autorów i osób posiadających do nich prawa. Także żadna część serwisu nie może być kopiowana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, bez pisemnej zgody jej autora.

6. Informacje przedstawione w Sklepie Internetowym ''appaSTUDIO'', pod adresem: www.appastudio.pl, mają jedynie charakter informacyjny. Firma appaSTUDIO nie stwierdza i nie gwarantuje, że informacje zawarte na tej stronie są zawsze aktualne, dokładne i pełne, jednocześnie informujemy, iż dokładamy wszelkich starań aby informację aktualizować na bieżąco. Firma appaSTUDIO zastrzega sobie także prawo do zmiany cen towarów i usług znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, wycofywania towarów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego ''appaSTUDIO'', bądź wprowadzania w nich zmian.

7. Wszelkie ewentualne kwestie sporne rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego.

 

Appastudio.pl 2019 © | Zaproszenia Ślubne, Kartki Świąteczne i Wielkanocne | Realizacja At-rem Strony internetowe